Hoofdproject: Brufut Health Center

Doel 1 januari 2025: Uitbreiding kraamkliniek

Vrouwen die op de vloer moeten bevallen. Pasgeboren baby’s die geen zuurstof krijgen. Moeders die onnodig hun kind verliezen of zélf komen te overlijden... In het Brufut Health Centre in Gambia moet de kraamzorg dringend worden aangepakt.

Goede kraamzorg is niet vanzelfsprekend

Een tijdje terug werd ik voor het eerst oma. Mijn kleinkind kwam gezond ter wereld en moeder en kind kregen de beste zorg die er was. Het raakt me iedere keer weer als ik hoor dat dit lang niet overal zo vanzelfsprekend is.
In het Brufut Health Centre sterven moeders en kinderen doordat er geen operatiekamer is. De hygiëne is er onvoldoende en privacy is er nauwelijks.

Voorkomen dat het vreselijk mis gaat

U kunt deze kraamkliniek helpen! De Gambiaanse organisatie CASA Gambia heeft samen met de Nederlandse stichting Brufut Vooruit een prachtig plan gemaakt voor nieuwbouw en renovatie van de bestaande kraamkliniek. Zo komt er een operatiekamer, waar vrouwen gelijk geholpen worden. Zo voorkomen we dat moeder en kind onnodig sterven in een auto, onderweg naar een ander ziekenhuis.

Meer privacy en betrokkenheid van de mannen

Aanstaande moeders krijgen straks veel meer privacy met een eigen bed in een eigen kamer. Nu bevallen alle vrouwen nog in één ruimte, waar maar twee bedden staan. Zijn die bezet, dan vinden andere geboortes op de grond plaats. Vaders mogen daar niet bij aanwezig zijn, om te voorkomen dat ze in deze open ruimte in aanraking komen met andere vrouwen.

Deskundige artsen maken de zorg compleet

Met uw bijdrage kan de bouw volgend jaar al beginnen. Dan kunnen voor het eerst artsen worden aangenomen, betaald door de overheid. Nu werken er alleen nog maar verloskundigen in de kliniek. Ook is het plan om straks met gezinnen in deze arme regio in gesprek te gaan over lastige onderwerpen als anticonceptie en de rol van de man binnen het gezin.
In de regio van deze kraamkliniek wonen meer dan 70.000 mensen. Die zijn bij zwangerschappen en geboortes allemaal afhankelijk van deze kliniek. Met uw steun kunnen we de sterftecijfers flink naar beneden krijgen en geven we baby’s de best mogelijke start in hun leven. Mag ik op u rekenen?

Met vriendelijke groet,

Ursula Krol
voorzitter Stichting Brufut Vooruit

PS: Moeders en baby’s sterven onnodig door gebrek aan een operatiekamer, deskundige dokters en materialen. Met uw hulp pakken we dit aan!

Hoe kunt u doneren?

Door een geldbedrag over te maken op:

Bankrekening nummer: NL11 RBRB 0778 1529 44
Ten name van: Stichting Brufut Vooruit

Achtergrondinformatie

Voorafgaand aan ons project is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.
In onderstaande link vindt u hiervan het verslag.

08-07-187 Feasibility study BHC (2)

Via onderstaande link kunt u het projectplan bekijken.

Projectplan_Kraamkliniek Brufut Health Center_DEF

Mocht u na het bekijken van deze informatie nog vragen hebben. Neem dan gerust met ons contact op. Wij lichten het project graag toe.