Over Stichting Brufut Vooruit

Hoe het begon

In 2014 kwam voorzitter Ursula Krol voor het eerst met haar gezin in Gambia. Ze werd geraakt door de bevolking, de gezondheidszorg en het onderwijs in het dorp Brufut. De volharding van mensen te zien  om met (te)weinig middelen toch het beste van hun gezondheidszorg en onderwijs te maken. Ze besloot als particulier initiatief Brufut Health Center te ondersteunen met materialen. Gaandeweg kwam daar steun aan de Brufut Lower Basic School bij. Toen er plannen ontwikkeld werden om een nieuwe kraamunit te bouwen en er geld van derden werd ontvangen, kwam het belang van een stichting in beeld.
Openheid en transparantie zijn belangrijke waarden in de afweging geweest om een stichting op te richten, evenals het afdekken van hoofdelijke aansprakelijkheid.

Doel van de stichting

Het doel van onze stichting is het verbeteren van de leefomstandigheden van de bevolking van Brufut te Gambia door middel van onder meer het (financieel) steunen van medische- en andere voorzieningen.
Dit alles om de gezondheid en de toekomst van de bevolking te verbeteren en de levensvreugde te verhogen.

Specifiek richten we op ons op de ondersteuning van Brufut Health Center maar daarnaast ook Brufut Lower Basic School en de plaatselijke voetbalclub.
Om dit daadwerkelijk vorm te geven zullen we organiseren, adviseren en personeel scholen. Hiervoor zullen we tevens de benodigde financiële voorzieningen begroten en werven.

Stichting Brufut Vooruit is opgericht op 03 juli 2018.

Als bestuursleden zijn aangetreden:
Voorzitter: Ursula Krol- Tielemans
Secretaris: Larissa Krol
Penningmeester: Jolique den Dekker- Forsthövel
Bestuurslid: Toos Bergmans- Vertogen
Technisch adviseur: Kees van den Boer.

Geen van de bestuursleden genieten vergoedingen voor hun bestuurswerk. Ook worden reis en verblijfskosten door ons zelf betaald. 100% van de donaties komen in Brufut terecht.
Ieder kwartaal stelt de penningmeester een overzicht van de inkomsten- en uitgaven op, waarna deze door de overige bestuursleden wordt gecontroleerd. Jaarlijks zal het financieel overzicht op de website bijgewerkt worden.
Stichting Brufut Vooruit beschikt op dit moment niet over een Raad van Toezicht.

Stichting Brufut Vooruit staat geregistreerd onder:

KvK 72058137
ANBI 858968058
RSIN 858968058

Partin

Verenigde Stichtingen Gambia

Bereikbaarheid Stichting Brufut Vooruit

Maaymanseweg 14
5408 AP Volkel
T: 06-46225870 Ursula Krol en 06-22372266 Jolique den Dekker
E: stichtingbrufutvooruit@gmail.com
W: www.stichting-brufut-vooruit.nl
F: www.facebook.com/stichtingbrufutvooruit
IBAN NL11 RBRB 0778 1529 44